I o nich samychAlexandra Alex Watson 

"znowu ty
z ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce
musisz być księciem"Lucas Luke Hemmings

"przez siedem mórz, gór, ulic i rzek
gdy inni mówią nie
będziemy biec do siebie"